PUMSel

PUM Cawangan Selangor

Thursday, Sep 21st

Last update11:34:42 PM GMT

You are here: Fokus Semasa Jenayah KONSEP, PRINSIP DAN SKOP UNDANG-UNDANG JENAYAH DALAM ISLAM

KONSEP, PRINSIP DAN SKOP UNDANG-UNDANG JENAYAH DALAM ISLAM

 • PDF

Konsep Jenayah

 • Asal usul pengertian “jinayah” dan pengertiannya dari segi bahasa.
 • Istilah-istilah jenayah, jarimah dan maksiat.
 • Tingkahlaku manusia perlu dikawal.
 • Kawalan adalah dengan undang-undang jenayah


Falsafah/Matlamat Undang-udang Jenayah Islam.

 • Ada empat istilah penting

a) Daruriyyat
b) Hajiyat
c) Tahsiniyat
d) Mukammilat

 • Ada 5 Maqasid Al-Syariah

a) Al-Din
b) Al-Nafs
c) Al-`Aql                                 
d) Al- Nasab/ Al-`Ard
e) Al-Mal  

 • Huraian setiap satu maqsad dengan merujuk kepada Undang-undang Jenayah Islam


Definisi Jenayah

1. Mahzurat Al-Syariyyah

a) Melakukan yang haram
b) Meninggalkan yang fardhu/wajib. 

2. Zajjara Allah

a) Bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah
b) Wujudnya nas-nas cegah (haram) atau suruhan (wajib).
c) Wujudnya perlanggaran

3. Dengan hukuman hadd.

a) Kesalahan-kesalahan hudud dan qisas.
b) Kesalahan ta’zir.

 

Apa dia “jenayah”?

a) Dalam Undang-undang Ciptaan

 1. Perbuatan – tinggalan
 2. Memudaratkan
 3. Ingin dicegah

b) Dalam Undang-undang Islam

 1. Definisi hudud
 2. Kesalahan- kesalahan hudud
  • Zina
  • Qazaf
  • Curi
  • Hirabah
  • Minum arak
  • Bughat
  • Riddah
 3. Huraian setiap satu kesalahan hududKonsep tanggungjawab jenayah dalam Islam.

Unsur-unsur tanggungjawab jenayah dalam Islam.

i.   Unsur tasyri’iy (pensyariatan) dari Allah.
ii.  Unsur fizikal (al-rukn al- maddi)
iii. Unsur-unsur maknawi (unsur mental dalam moden)

 

Asas-asas tanggungjawab jenayah dalam Islam.

Dalihan-dalihan:

 1. Kanak-kanak
 2. Khata’ (tidak sengaja)
 3. Tidak sempurna akal
 4. Mabuk
 5. Kewajipan dan hak
 6. Paksaan
 7. Keperluan
 8. Kerelaan
 9. Pertahanan persendirian
 10. Bangkitan marah atau luar kawalan