PUMSel

PUM Cawangan Selangor

Thursday, Sep 21st

Last update11:34:42 PM GMT

You are here: Fokus Semasa Jenayah

Jenayah

Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah : Suatu Pengenalan Ringkas

 • PDF

(gambar: hukuman bagi peminum arak)

SEJARAH UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM                                               

 • Undang-undang Jenayah Islam di Tanah Melayu 
  • Batu Bersurat Trengganu antara lain menyebutkan hukuman zina, seratus rotan bagi bujang dan rejam bagi yang dah berkahwin (22 Februari 1303)
  • Undang-undang Melaka antaranya mengenakan hukuman Allah bagi yang mencuri (Fasal 7.2), membunuh (Fasal 5.3), zina (37.2), qazaf, diyat dan takzir
  • Majallat-al-Ahkam, suatu kumpulan undang-undang Mal Islam telah diterjemahkan ke Bahasa Melayu dan diiktiraf sebagai undang-undang yang harus diikuti di mahkamah-mahkamah di Johor pada tahun 1914

KONSEP, PRINSIP DAN SKOP UNDANG-UNDANG JENAYAH DALAM ISLAM

 • PDF

Konsep Jenayah

 • Asal usul pengertian “jinayah” dan pengertiannya dari segi bahasa.
 • Istilah-istilah jenayah, jarimah dan maksiat.
 • Tingkahlaku manusia perlu dikawal.
 • Kawalan adalah dengan undang-undang jenayah


Falsafah/Matlamat Undang-udang Jenayah Islam.

 • Ada empat istilah penting

a) Daruriyyat
b) Hajiyat
c) Tahsiniyat
d) Mukammilat

Hukuman Takzir Berdasarkan Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia

 • PDF

Perkara utama yang perlu diambil kira dalam menentukan sesuatu hukuman adalah sebarang hukuman yang di kenakan  kepada tertuduh boleh menjadi iktibar,  pengajaran, peringatan dan balasan bukan sahaja kepada tertuduh malah kepada semua masyarakat Islam supaya tidak melakukan kesalahan yang sama . Merujuk kitab Al Ahkam As Sultaniyyah dalam mukasurat 205 karangan Al-Mawardi menyebut:-

 

“Ta’zir juga suatu istilah yang kalau disebut secara tunggal akan bermaksud hukuman atau keseksaan. Bagi maksud kesalahan ia perlu disebut kesalahan-kesalahan ta’zir. Sebagai suatu hukuman para fuqaha mendefinisikannya sebagai hukuman atau keseksaan yang tidak ditentukan secara terperinci oleh syarak dan dilaksanakan samada untuk kepentingan individu atau masyarakat dalam semua kes selain kes hudud dan qisas.”